6 Fakta di Balik Perang Badar, Kemenangan Besar Umat Islam di Tangan Nabi Muhammad SAW

6 Fakta di Balik Perang Badar, Kemenangan Besar Umat Islam di Tangan Nabi Muhammad SAW

Foto

Fakta Perang Badar (Foto: Istimewa)


Perang Badar adalah peristiwa besar yang sangat bersejarah bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebab, peristiwa merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Dengan pertolongan Allah, kaum Muslim menang, meski kalah jumlah.

Allah SWT menamainya sebagai Yaum Al Furqan (hari pembeda) dari haq dan batil. Saat itu pula Allah menurunkan pertolongan besar untuk kaum Muslimin hingga akhirnya menang dalam perang tersebut.

Berikut 6 fakta dibalik perang Badar:

1. Berlangsung di bulan Ramadan

Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 2 tahun setelah Rasullulah SAW hijrah ke Madinah.

2. Badr berjarak 70 mil dari Madinah

Tempat perang Badar berjarak 70 mil dari Madinah.

3. Peristiwa Perang Badar disinggung dalam Al-Quran.

Pertempuran Badar disinggung lewat beberapa ayat di dalam Quran Surah Ali-'Imran:

QS 3: 123 : Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.

QS 3: 124 : (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: " Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?"

QS 3: 125 : Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

QS 3: 126 : Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa.

4. Umat Islam kalah jumlah

Tentara Muslim jumlahnya kalah dari pasukan Quraisy. Kaum Muslimin hanya berjumlah 313 sementara kaum Quraisy memiliki lebih dari 950 orang.

Hampir seluruh sahabat Rasullulah seperti Abu Bakr, Umar, Ali, Hamza, Mus`ab ibn 'Umair, Az-Zubair bin Al-'Awwam, Ammar ibn Yasir, dan Abu Dzar al-Ghifari, mengambil bagian dalam peperangan.

5. Malaikat membantu peperangan

Sekitar 5000 malaikat diturunkan untuk membantu kaum Muslim untuk memenangkan peperangan atas kaum Quraisy.

6. Korban

Sebanyak 14 sahabat Rasullulah syahid dalam pertempuran Badar. Sayyidina 'Umayr ibn Abi Waqas, Sayyidina Safwan ibn Wahb, Sayyidina Dhu-Shimalayn ibn 'Abdi, Sayyidina Mihja 'ibn Salih, Sayyidina 'Aqil bin al-Bukayr, Sayyidina 'Ubaydah ibn al-Harith, Sayyidina Sa'ad ibn Khaythama, Sayyidina Mubashir ibn 'Abd al-Mundhir, Sayyidina Harithah ibn Suraqah, Sayyidina Rafi 'ibn Mu'ala, Sayyidina 'Umayr ibn Humam, Sayyidina Yazid ibn al-Harith, Sayyidina Mu'awidh ibn al-Harith, dan Sayyiduna 'Awf ibn al-Harith.

Sementara 70 orang dari tentara Quraisy tewas, termasuk salah satu komandan mereka, Abu Jahl.

Peristiwa perang Badr memberikan pelajaran bahwa pertolongan Allah itu diberikan kepada yang berdo’a dan usaha.
Fakta Perang BadarPerang Badar

Share to: