Begini Doa Ziarah Kubur Lengkap Dengan Tata Caranya

Begini Doa Ziarah Kubur Lengkap Dengan Tata Caranya

Foto

Doa ziarah kubur lengkap dengan tata cara nya (Sumber : Berbagai sumber)


Berikut doa ziarah kubur lengkap dengan  tata cara nya.

Sudah menjadi tradisi di Indonesia menjelang bulan suci Ramadhan, umat Muslim biasanya akan melakukan ziarah kubur ke makam keluarga dan kerabat.

Baca Juga : Pastikan Telah Memenuhi Hal Ini Sebelum Mudik Lebaran 2022

Ziarah kubur atau dalam budaya kita disebut nyekar memiliki tatacaranya sendiri dan tidak boleh dilakukn secara sembarangan.

 Nah, buat kamu yang pengen tau tata cara dan doa ziarah kubur, yuk simak paparan berikut ini.

Tatacara Ziarah Kubur

Sebelum kamu berangkat ziarah kubur ada baiknya  kamu perhatikan hal-hal berikut ini.

1. Diutamakan untuk berwudhu terlebih dahulu

2. Ucapkan salam kepada ahli kubur

3. Memanjatkan doa kepada Almarhum

4. Membaca ayat-ayat pendek Al-Quran

5. Jangan menginjak bagian atas kuburan

6. Hindari tidakan yang berlebihan

Doa Ziarah Kubur

Tidak lupa selain tatacara yang telah disampaikan diatas. Memanjatkan doa merupakan salah satu hal yang tak kalah penting.

Begini doanya:

1. Membaca Istigfar

Astaghfirullah Hal Adzim Alladzi La ilaha Illa Huwal Hayyul Qoyyumu Wa atubu Ilaihi.

Artinya: "Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertobat kepada-Nya."

2. Membaca Surat Pendek (Al Fatihah)

Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamin Ar Rahmaanirrahiim Maaliki yaumiddiin Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin Ihdinash-shirraatal musthaqiim Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang Pemilik hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

3. Membaca Tahlil

Laailaaha Illallah.

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah."

4. Membaca Doa Ziarah Kubur

Allahummaghfìrlahu war hamhu wa 'aafìhìì wa'fu anhu, wa akrìm nuzuulahu wawassì' madholahu, waghsìlhu bìl maa'ì watssaljì walbaradì, wa naqqìhì, mìnaddzzunubì wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu mìnad danasì. Wabdìlhu daaran khaìran mìn daarìhì wa zaujan khaìran mìn zaujìhì. Wa adkhìlhul jannata wa aìdzhu mìn adzabìl qabrì wa mìn adzabìnnaarì wafsah lahu fì qabrìhì wa nawwìr lahu fìhì.

Artinya: "Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya.

Demikian doa ziarah kubur lengkap dengan tatacaranya.
doa ziarahdoa ziarah kuburtata cara ziarah kubur

Share to: